Мідний купорос


Серед хімічних речовин, що використовуються в кожному господарстві, далеко не останнє місце займає мідний купорос, який є кристалгідратом сульфату міді або сірчанокислої міді. Ця речовина отруйна для людини, але вона широко використовується в різних галузях промисловості і сільського господарства.

Короткий опис мідного купоросу

Мідний купорос

Сульфат міді(II) (мідь сірчанокисла) (CuSO₄) в номенклатурі мінералів відома під кількома назвами: халькантит, бутит, халькіаніт та ін. Характеризується як негорюча, пожежо – та вибухонебезпечна речовина. Володіє високою гігроскопічністю. Добре розчиняється у воді, спирті і соляній кислоті. Потрапляючи у вологе середовище, приєднує 5 молекул води, перетворюючись у мідний купорос (CuSO4·5H2O) – це кристалогідрат сульфату міді. Він складається з кристалів яскраво-блакитного забарвлення, які легко розчиняються у воді. У сухому середовищі кристалогідрати втрачають воду і перетворюються в білий або біло-сірий порошок.

Сфери використання мідного купоросу

Сьогодні мідний купорос використовується у всіх сферах діяльності людини, в тому числі і у власному господарстві:


Перелік застосування мідного купоросу тільки в одній області вражає, але ця речовина використовують в набагато більших обсягах хімічної та будівельної індустрії:

Використовують мідний купорос і в харчовій промисловості:

Відомий він і в нетрадиційній медицині як блювотний засіб. Проте, хочемо вас застерегти від лікування народними і нетрадиційними засобами з використанням мідних з’єднань. Мідь – це сильна отрута!

Принцип дії мідного купоросу

Мідний купорос при дії на рослину виконує двояку роль.

1. Лікувальний препарат у складі мікродобрив та лікувальних розчинів для рослин:

 • мідь входить до складу ферментів, що відповідають за окислювально-відновні процеси, що відбуваються в органах рослин;
 • бере участь у азотному і вуглеводному обмінах, які підвищують опірність рослин до негативного впливу грибково-бактеріальних інфекцій;
 • надходження міді в органи рослин сприяє підвищенню вмісту цукрів у коренеплодах, ягодах і плодах, а також білка і жирів в олійних культур, крохмалю в картоплі, тобто позитивно впливає на якість плодів і одночасно підвищує врожайність вирощуваних культур.

2. Хімічний препарат контактно-руйнівної дієї


 • іони міді руйнують захисні оболонки спор і саму грибницю;
 • вступають у взаємодію з ферментними комплексами хвороботворної клітини; викликають незворотні зміни протоплазми клітинної речовини і загибель цвілевих грибків і гнилей, бактеріальних та інших хвороб;
 • препарат ефективний проти гризучих та сисних шкідників;
 • препарат токсичний для застосування на великих площах; у зв’язку з отруйністю рекомендується для точкового застосування на невеликих площах дачних та прибудинкових ділянок.

Мідний купорос

Період застосування мідного купоросу

Мідний купорос занадто кислий розчин і має палючу дією.

Обприскування мідним купоросом з опалим осіннім листям сприяє попаданню в грунт зайвої кількості міді. Вона накопичується в ґрунті і поступає в рослини. У підвищених кількостях порушує метаболічні процеси, що проходять в рослинах в період вегетації, викликає опадання листя і зав’язі.

Деякі городники та садівники використовують слабкі розчини мідного купоросу (1-1,5% розчин) для обробки вегетуючих рослин у період активної дії шкідників (епіфітотійне розмноження і масовий вихід личинок). Одноразове обприскування. Обробку проводять не менш ніж за 10-20 днів до збирання врожаю.

Блакитне обприскування не використовують протягом вегетації на овочевих культурах, замінюючи його бордоською сумішшю.

Правила обробки рослин розчином мідного купоросу


При використанні мідного купоросу для обробки рослин необхідно суворо дотримуватися рекомендовану дозу препарату в розчині (розчином, приготованим «на око» можна спалити рослини).

Для обробки рослин у ранньовесняний період використовують 1% розчин мідного купоросу на молодих кущах і деревах і 3% – на старих з товстою корою. При обробці культур важливо дотримувати кількісні норми витрати розчину на одну рослину.

Ранньовесняну обробку мідним купоросом проводять у першій декаді березня (до початку набрякання бруньок) при середньодобовій температурі повітря в межах +5…+6° С. Восени обробку повторюють, але необхідно препарати все ж міняти, щоб уникнути накопичення міді в грунті.

До обробки дерев і ягідників проводять всі санітарні підготовчі роботи: видаляють стару кору, а також гілки, хворі, засохлі, що ростуть усередину крони і кущі. Обробляють дезінфікуючими розчинами зрізи і рани, а після підсихання зафарбовують фарбою.

Мідний купорос несумісний з іншими препаратами при підготовці бакових сумішей.

Ефективність розчину мідного купоросу підвищується при дрібнодисперсній обробці рослин.

При обробці рослин або ґрунту обприскування виконують у захисному одязі, який необхідно після роботи змінити, прийняти душ або вимити з милом обличчя і руки.

Приготування розчину мідного купоросу


Для приготування розчину мідного купоросу використовують скляний або пластмасовий посуд. Найпростіше готувати розчин на 10 л води. Розчин використовують в день приготування. Не змішувати з іншими препаратами, крім вапна.

У ємність всипають зважену кількість препарату і при помішуванні заливають 1 л гарячої води (температура води не більше 45-50°С). В холодній і теплій воді купорос розчиняється повільно. Розчин виходить каламутним. Його мішають до повного розчинення кристалів купоросу. В 1 літр підготовленого концентрату додають 9 л гарячої води. Робочому розчину мідного купоросу дають охолонути, добре розмішують ще раз, фільтрують від домішок і починають обробку рослин.

Не можна готувати розчин мідного купоросу на газовому пальнику або електроплитці!

Витрата розчину мідного купоросу для обробок садово-ягідних культур

При обробці плодово-ягідних культур дуже важливо не «залити» рослину розчином мідного купоросу, а обприскати, причому, чим дрібніші краплини, тим краще вийде обробка. Стікаючий з рослин великими краплями розчин лише погіршить стан грунту, але не виправить положення.

За результатами багаторічних спостережень садівників були виведені усереднені кількості розчинів мідного купоросу для оптимальної витрати на одне дерево.

Обприскування мідним купоросом (блакитне обприскування проводять по всій кроні і штамбу дерева. Восени обприскування повторюють, але замінюють мідний купорос іншими препаратами, щоб не накопичувати мідь в кореневмісному шарі грунту.

Источник: sad.net.ua

Краткое описание медного купороса


Сульфат меди(II) (медь сернокислая) (CuSO₄) в номенклатуре минералов известна под несколькими наименованиями: халькантит, бутит, халькианит и др. Характеризуется как негорючее, пожаро- и взрывоопасное вещество. Обладает высокой гигроскопичностью. Хорошо растворяется в воде, спирте и соляной кислоте.

Попадая во влажную среду, присоединяет 5 молекул воды, превращаясь в медный купорос (CuSO4·5H2O) — это кристаллогидрат сульфата меди. Он состоит из кристаллов ярко-голубой окраски, которые легко растворяются в воде. В сухой среде кристаллогидраты теряют воду и превращаются в белый или бело-серый порошок.

Купорос — общее (тривиальное) название некоторых сернокислых металлических солей (медный, железный, цинковый и др.). В систематической номенклатуре тривиальные наименования таких соединений считаются более удобными, рациональными и приняты во всем мире.

Сферы использования медного купороса

Сегодня медный купорос используется во всех сферах деятельности человека, в том числе и в собственном хозяйстве:

 • как удобрение;
 • источник микроэлементов при подкормках овоще-ягодно-садовых культур;
 • как пестицид для борьбы с болезнями и вредителями растений;
 • как антисептик для защиты домов и внутридомовых помещений от гнилей и плесеней.

Перечень применения медного купороса только в одной области впечатляет, но это вещество используют в гораздо больших объемах в химический и строительной индустрии:

 • как исходный материал для процессов неорганического синтеза (пример: ацетатное волокно);
 • в составе электролитов в гальвано-технике при гальваническом меднении;
 • как пигмент для выделки кож;
 • как протравитель при крашении;
 • при флотации;
 • для антисептической обработки древесины и др.

Используют медный купорос и в пищевой промышленности:

 • как пищевую добавку под номером К519;
 • токсические свойства медного купороса используют как консервант;
 • при производстве некоторых продуктов применяют как фиксатор окраски и др.

Известен он в нетрадиционной медицине как рвотное средство. Однако, хотим вас предостеречь от лечения народными и нетрадиционными средствами с использованием медьсодержащих соединений. Медь — это сильнейший яд!

Принцип действия медного купороса

Медный купорос при воздействии на растение выполняет двоякую роль.

1. Лечебный препарат в составе микроудобрений и лечебных растворов для растений

 • медь входит в состав ферментов, отвечающих за окислительно-восстановительные процессы, происходящие в органах растений;

 • участвует в азотном и углеводном обменах, которые повышают сопротивляемость растений негативному воздействию грибково-бактериальных инфекций;
 • поступление меди в органы растений способствует повышению содержания сахаров в корнеплодах, ягодах и плодах, а также белка и жиров в масличных культурах, крахмала в картофеле, то есть положительно воздействует на качество плодов и одновременно повышает урожайность выращиваемых культур.

2. Химический препарат с контактно-разрушительным действием

 • ионы меди разрушают защитные оболочки спор и саму грибницу;
 • вступают во взаимодействие с ферментными комплексами болезнетворной клетки; вызывают необратимые изменения протоплазмы клеточного вещества и гибель плесневых грибков и гнилей, бактериальных и других болезней;
 • препарат эффективен против грызущих и сосущих вредителей;
 • препарат токсичный для применения на больших площадях; в связи с ядовитостью рекомендуется для точечного применения на небольших площадях дачных и придомовых участков.
Раствор медного купороса
Раствор медного купороса

Период применения медного купороса

Медный купорос слишком кислый раствор и обладает обжигающим действием. Поэтому его используют для обработок садовых культур и ягодников:


 • до распускания почек, чтобы уберечь их от химического ожога;
 • растворенный медный купорос, нанесенный на кору деревьев, не вредит растению и практически не смывается дождем;
 • после полного опада листвы.

Опрыскивание медным купоросом по не опавшим осенним листьям способствует попаданию в почву излишнего количества меди. Она накапливается в почве и поступает в растения. В повышенных количествах нарушает метаболические процессы, проходящие в растениях в период вегетации, вызывает опадение листьев и завязей.

Некоторые огородники и садоводы используют слабые растворы медного купороса (1-1,5% раствор) для обработки вегетирующих растений в период активного действия вредителей (эпифитотийное размножение и массовый выход личинок). Опрыскивание одноразовое. Обработку проводят не менее чем за 10-20 дней до уборки урожая.

Голубое опрыскивание не используют в течение вегетации на овощных культурах, заменяя его бордосской смесью.

Подробнее о бордоской жидкости, как её приготовить и использовать читайте в статье «Бордоская жидкость в садоводстве».

Правила обработки растений раствором медного купороса


При использовании медного купороса для обработки растений необходимо строго соблюдать рекомендуемую дозировку препарата в растворе (раствором, приготовленным «на глазок» можно сжечь растения).

Для обработки растений в ранневесенний период используют 1% раствор медного купороса на молодых кустарниках и деревьях и 3% — на старых с толстой корой. При обработке культур важно соблюдать количественные нормы расхода раствора на одно растение.

Ранневесеннюю обработку медным купоросом проводят в первой декаде марта (до начала набухания почек) при среднесуточной температуре воздуха в пределах +5…+6 °С. Осенью обработку повторяют, но необходимо препараты все же менять, во избежание накопления меди в почве.

Почву дезинфицируют 3-5% раствором медного купороса, распределяя его опрыскивателем по поверхности, с последующей заделкой в почву. Обработку проводят 1 раз в 3-5 лет с обязательным внесением перегноя или компоста.

До обработки деревьев и ягодников проводят все санитарные подготовительные работы: удаляют старую кору, а также ветки, больные, засохшие, растущие внутрь кроны и кустов. Обрабатывают дезинфицирующими растворами срезы и раны, а после подсыхания закрашивают краской или заделывают садовым варом.

Медный купорос несовместим с другими препаратами при подготовке баковых смесей.

Эффективность раствора медного купороса повышается при мелкодисперсной обработке растений.

При обработке растений или почвы опрыскивание выполняют в защитной одежде, которую необходимо после работы сменить, принять душ или вымыть с мылом лицо и руки.

Приготовление раствора медного купороса


Для приготовления раствора медного купороса используют стеклянную или пластмассовую посуду. Проще всего готовить раствор на 10 л воды. Раствор используют в день приготовления. Не смешивают с другими препаратами, кроме извести.

В емкость всыпают взвешенное количество препарата и при помешивании заливают 1 л горячей воды (температура воды не более 45-50 °С). В холодной и теплой воде купорос растворяется медленно. Раствор получается мутным. Его мешают до полного растворения кристаллов купороса. В 1 литр подготовленного концентрата добавляют 9 л горячей воды. Рабочему раствору медного купороса дают остыть, хорошо размешивают еще раз, фильтруют от не растворившихся примесей и начинают обработку растений (табл. 1).

Нельзя готовить раствор медного купороса на газовой горелке или электроплитке!

Таблица 1. Весовые соотношения медного купороса на 10 л воды

Концентрация раствора, % Количество медного купороса, г/10 л воды
0,5 50
1,0 100
2,0 200
3,0 300
5,0 500

Расход раствора медного купороса для обработок садово-ягодных посадок

При обработке плодово-ягодных культур очень важно не «залить» растение раствором медного купороса, а опрыснуть, причем, чем мельче капли, тем лучше получится обработка. Стекающий с растений крупными каплями раствор лишь усугубит состояние почвы, но не исправит положения.

По результатам многолетних наблюдений садоводов были выведены усредненные количества растворов медного купороса для оптимального расхода на одно дерево. В зависимости от возраста культуры были получены следующие данные:

 • на молодое деревце до 3-х летнего возраста расход раствора медного купороса составляет до 2-х л;
 • с началом активного ветвления в 3-4 летнем возрасте расход увеличивается до 3-х л на дерево;
 • на 4-6 летнее дерево со сформированной кроной, расход раствора составляет 4 л;
 • взрослое, плодоносящее дерево обрабатывают 6-ю литрами раствора медного купороса;
 • на обработку кустарников плодово-ягодных культур расход раствора составляет до 1,5 л на куст;
 • на дезинфекцию грунта, независимо от концентрации раствора, используют 2 л/кв. м площади.

В теплице или на грядках грунт дезинфицируют раствором медного купороса 0,5-1,0% концентрации, для открытого грунта в саду используют 3-5% раствор.

Опрыскивание медным купоросом (голубое опрыскивание) проводят по всей кроне и штамбу дерева. Осенью опрыскивание повторяют, но заменяют медный купорос другими препаратами, чтобы не накапливать медь в корнеобитаемом слое почвы.

Опрыскивание деревьев ранней весной
Опрыскивание деревьев ранней весной

Защита садово-ягодных культур от вредителей и заболеваний

Ранневесеннее и позднеосеннее опрыскивание медным купоросом уничтожает до 60-70% остающихся на зимовку личинок, взрослых особей вредителей, мицелия и спор грибов, других заболеваний. Обработки способствуют поступлению меди к органам растений и убирают хлороз.

Опрыскивание медным купоросом эффективно в саду и ягоднике против парши, пятнистостей, монилиоза, коккомикоза, филлостикоза, хлороза, экзантемы, ржавчины, гнилей, курчавости листьев, аскохитоза, мучнистых рос и других заболеваний.

При посадке саженцев для дезинфекции корневой системы от грибковых и бактериальных инфекций, на 3-5 минут опускают корни в 1%-ый раствор медного купороса. Более продолжительная дезинфекция может обжечь молодые корешки.

Приобрести медный купорос можно в специализированных магазинах и других торговых точках.

Обратите внимание! На упаковке медного купороса имеется довольно подробная рекомендация по растворению, использованию и целям проведения обработок растений. Использование препарата необходимо проводить в строгом соответствии с этими рекомендациями.

Источник: www.botanichka.ru

куп fb24eСреди химических веществ, используемых в сельском хозяйстве, далеко не последнее место занимает медный купорос, который является кристаллогидратом сульфата меди или сернокислой меди. Это вещество ядовитое для человека, но оно широко используется на приусадебных хозяйствах: как удобрение; источник микроэлементов при подкормках овоще-ягодно-садовых культур; как пестицид для борьбы с болезнями и вредителями растений; как антисептик для защиты домов и внутридомовых помещений от гнилей и плесеней.

Принцип действия медного купороса:

1. Лечебный препарат в составе микроудобрений и лечебных растворов для растений

медь входит в состав ферментов, отвечающих за окислительно-восстановительные процессы, происходящие в органах растений;

участвует в азотном и углеводном обменах, которые повышают сопротивляемость растений негативному воздействию грибково-бактериальных инфекций;

поступление меди в органы растений способствует повышению содержания сахаров в корнеплодах, ягодах и плодах, а также белка и жиров в масличных культурах, крахмала в картофеле, то есть положительно воздействует на качество плодов и одновременно повышает урожайность выращиваемых культур.

2. Химический препарат с контактно-разрушительным действием

ионы меди разрушают защитные оболочки спор и саму грибницу;

вступают во взаимодействие с ферментными комплексами болезнетворной клетки; вызывают необратимые изменения протоплазмы клеточного вещества и гибель плесневых грибков и гнилей, бактериальных и других болезней;

препарат эффективен против грызущих и сосущих вредителей;

препарат токсичный для применения на больших площадях; в связи с ядовитостью рекомендуется для точечного применения на небольших площадях дачных и придомовых участков.

Медный купорос слишком кислый раствор и обладает обжигающим действием. Поэтому его используют в основном для обработок садовых культур и ягодников:

до распускания почек, чтобы уберечь их от химического ожога;

растворенный медный купорос, нанесенный на кору деревьев, не вредит растению и практически не смывается дождем;

после полного опада листвы.

Опрыскивание медным купоросом по не опавшим осенним листьям способствует попаданию в почву излишнего количества меди. Она накапливается в почве и поступает в растения. В повышенных количествах нарушает метаболические процессы, проходящие в растениях в период вегетации, вызывает опадение листьев и завязей.

Некоторые садоводы и огородники используют слабые растворы медного купороса (1-1,5% раствор) для обработки вегетирующих растений в период активного действия вредителей (эпифитотийное размножение и массовый выход личинок). Опрыскивание одноразовое. Обработку проводят не менее чем за 10-20 дней до уборки урожая.

Голубое опрыскивание не используют в течение вегетации на овощных культурах, заменяя его бордосской смесью.

При использовании медного купороса для обработки растений необходимо строго соблюдать рекомендуемую дозировку препарата в растворе (раствором, приготовленным «на глазок» можно сжечь растения).

Для обработки растений в ранневесенний период используют 1% раствор медного купороса на молодых кустарниках и деревьях и 3% – на старых с толстой корой. При обработке культур важно соблюдать количественные нормы расхода раствора на одно растение.

Ранневесеннюю обработку медным купоросом проводят в первой декаде марта (до начала набухания почек) при среднесуточной температуре воздуха в пределах +5…+6° С. Осенью обработку повторяют, но необходимо препараты все же менять, во избежание накопления меди в почве.

Почву дезинфицируют 3-5% раствором медного купороса, распределяя его опрыскивателем по поверхности, с последующей заделкой в почву. Обработку проводят 1 раз в 3-5 лет с обязательным внесением перегноя или компоста.

До обработки деревьев и ягодников проводят все санитарные подготовительные работы: удаляют старую кору, а также ветки, больные, засохшие, растущие внутрь кроны и кустов. Обрабатывают дезинфицирующими растворами срезы и раны, а после подсыхания закрашивают краской или заделывают садовым варом.

Медный купорос несовместим с другими препаратами при подготовке баковых смесей.

Эффективность раствора медного купороса повышается при мелкодисперсной обработке растений.

При обработке растений или почвы опрыскивание выполняют в защитной одежде, которую необходимо после работы сменить, принять душ или вымыть с мылом лицо и руки.

Приготовление раствора медного купороса

Для приготовления раствора медного купороса используют стеклянную или пластмассовую посуду. Проще всего готовить раствор на 10 л воды. Раствор используют в день приготовления. Не смешивают с другими препаратами, кроме извести.

В емкость всыпают взвешенное количество препарата и при помешивании заливают 1 л горячей воды (температура воды не более 45-50°С). В холодной и теплой воде купорос растворяется медленно. Раствор получается мутным. Его мешают до полного растворения кристаллов купороса. В 1 литр подготовленного концентрата добавляют 9 л горячей воды. Рабочему раствору медного купороса дают остыть, хорошо размешивают еще раз, фильтруют от не растворившихся примесей и начинают обработку растений

Концентрация раствора, %

Количество медного купороса, г/10 л воды

0,5

50

1,0

100

2,0

200

3,0

300

4,0

500

Нельзя готовить раствор медного купороса на газовой горелке или электроплитке!

При обработке плодово-ягодных культур очень важно не «залить» растение раствором медного купороса, а опрыснуть, причем, чем мельче капли, тем лучше получится обработка. Стекающий с растений крупными каплями раствор лишь усугубит состояние почвы, но не исправит положения.

По результатам многолетних наблюдений садоводов были выведены усредненные количества растворов медного купороса для оптимального расхода на одно дерево. В зависимости от возраста культуры были получены следующие данные:

на молодое деревце до 3-х летнего возраста расход раствора медного купороса составляет до 2-х л;

с началом активного ветвления в 3-4 летнем возрасте расход увеличивается до 3-х л на дерево;

на 4-6 летнее дерево со сформированной кроной, расход раствора составляет 4 л;

взрослое, плодоносящее дерево обрабатывают 6-ю литрами раствора медного купороса;

на обработку кустарников плодово-ягодных культур расход раствора составляет до 1,5 л на куст;

на дезинфекцию грунта, независимо от концентрации раствора, используют 2 л/кв. м площади.

В теплице или на грядках грунт дезинфицируют раствором медного купороса 0,5-1,0% концентрации, для открытого грунта в саду используют 3-5% раствор.

Опрыскивание медным купоросом (голубое опрыскивание) проводят по всей кроне и штамбу дерева. Осенью опрыскивание повторяют, но заменяют медный купорос другими препаратами, чтобы не накапливать медь в корнеобитаемом слое почвы.

Защита садово-ягодных культур от вредителей и заболеваний

Ранневесеннее и позднеосеннее опрыскивание медным купоросом уничтожает до 60-70% остающихся на зимовку личинок, взрослых особей вредителей, мицелия и спор грибов, других заболеваний. Обработки способствуют поступлению меди к органам растений и убирают хлороз.

Опрыскивание медным купоросом эффективно в саду и ягоднике против парши, пятнистостей, монилиоза, коккомикоза, филлостикоза, хлороза, экзантемы, ржавчины, гнилей, курчавости листьев, аскохитоза, мучнистых рос и других заболеваний.

При посадке саженцев для дезинфекции корневой системы от грибковых и бактериальных инфекций, на 3-5 минут опускают корни в 1%-ый раствор медного купороса. Более продолжительная дезинфекция может обжечь молодые корешки.

Приобрести медный купорос можно в специализированных магазинах и других торговых точках.

Обратите внимание! На упаковке медного купороса имеется довольно подробная рекомендация по растворению, использованию и целям проведения обработок растений. Использование препарата необходимо проводить в строгом соответствии с этими рекомендациями.

Источник: rosselhoscenter.com

Медный купорос: состав и полезные свойства

Химическая формула медного купороса: СuSO4. Образуется в результате соединения с серной кислотой меди и ее оксида. В своем исходном составе это порошок из кристаллов, которые при соединении с воздухом и впитывании влаги приобретает насыщенный голубой, лазурный цвет. В медном купоросе присутствует 24 % меди.

Фото препарата медный купорос

По классу опасности есть разная информация. Чаще можно встретить отнесение сернокислой меди к 4 классу («малоопасное вещество»). Реже – к 3-му – «умеренно опасные вещества». При попадании внутрь организма даже незначительной дозы возможно отравление. В любом случае инструкция по применению медного купороса должна соблюдаться в точности.

Характеристики медного купороса:

 • привкус металла;
 • высокая поглощаемость;
 • нет запаха;
 • хорошая способность растворяться в воде, серных высококонцентрированных кислотных растворах, спирте;
 • быстрое разложение при высоких температурах от 100 до 250 градусов;
 • выветривание на открытом воздухе;
 • период хранения – 2 года (хранить только в сухом помещении).

Что можно обрабатывать медным купоросом

Сфера применения медного купороса достаточно обширна.

В основном его применяют в следующих случаях:

 • при образовании грибка или плесени, ржавчины на листовых пластинах, стеблях и других частях растений;
 • проведение опрыскивания для уничтожения насекомых и вредителей, а также для устранения заболеваний растений;
 • для дезинфекции грунта в профилактических и лечебных целях;
 • обогащение почвы, обедненной медью (например, торфяные почвы).

Фото внешнего вида медного купороса

На современных магазинных прилавках представлено огромное количество новых средств точно для таких же целей. Купорос меди уже стал «дедовским» методом, который канул в Лету. Однако не стоит спешить откладывать его далеко в ящик, так как у него есть масса достоинств, которые помогут решить многие проблемы, связанные с садоводством.

Достоинства:

 1. доступная стоимость;
 2. широкий спектр применения, в том числе спектр болезнетворных микроорганизмов;
 3. отсутствует привыкание у вредителей и бактерий, что позволяет использовать медный купорос несколько раз подряд и нет необходимости поиска новых средств;
 4. имеет низкий уровень опасности для насекомых-опылителей и человека.

Недостатки:

 1. превышение норм расхода медного купороса и нарушение правил использования приводит к токсичности для человека и растений;
 2. высокая степень кислотности (даже незначительное количество вещества закисляет грунт).

Для сглаживания негативного воздействия медного купороса на грунт, рекомендуют проводить опрыскивание. Полив только в редких случаях.

Как приготовить раствор медного купороса для обработки (1%, 3%, 5%)

Сделать самостоятельно раствор с медным купоросом несложно. Это под силу даже неопытному садоводу.

Фото кристалла медного купороса

Правила приготовления раствора медного купороса:

 • для разведения порошкообразной массы используют только посуду из эмали или стекла (емкости из других материалов, таких как, алюминий, снизят полезные качества вещества);
 • для лучшего растворения берут воду комнатной температуры;
 • раствор нужно тщательно процедить через марлю перед использованием.

Приготовление 1-% раствора медного купороса

1-% раствор готовится в расчете 100 гр средства на 10 литров воды. Его тщательно фильтруют через марлевую ткань. Добавляют немного извести (в пропорции с купоросом меди 1:1), получают бордоскую смесь.

Данный состав применяют для удобрения. Незначительная концентрация вещества вполне достаточна, чтобы напитать почву с недостатком меди. Вносят подкормку весной. На 1 м2 необходимо 4 литра раствора.

Фото приготовления медного купороса

Раствор готовят следующим образом:

 • 100 гр купороса меди размешивают в воде (объемом в 1 литр).
 • Отдельно разбавляют известь в количестве 150 гр на 1 литр воды.

В каждую емкость дополнительно вливают по 4 литра воды и тщательно размешивают. Настаивают на протяжении четверти часа.
Соединяют растворы в одной емкости.

Приготовление 3-% раствора медного купороса

Раствор с 3-% содержанием используют и для профилактики, и для лечения. Его используют при обнаружении первых же признаков болезни или поражения вредителями. Им же проводят обработку трещин и повреждений на древесной коре.

Самое подходящее время для опрыскивания 3% медным купоросом – весна, пока еще не распустились почки. Применяют и перед посадкой саженцев с целью профилактики. Для этого помещают корни саженцев в бордоскую жидкость на пару минут. После процедуры обильно смачивают водой, чтобы смыть вещество.

Этим раствором смазывают трещины и повреждения на коре деревьев. Делать это лучше летом.

Раствор готовят следующим образом:

 • В пластиковой таре или стеклянной банке разводят 300 гр медного купороса в 2-х литрах воды.
 • Отдельно готовят «молоко» из извести в размере 350 гр извести на 1,5 литра воды.
 • Доливают по 5 литров в каждую емкость.

Раствор с известью процеживают через марлю, после чего постепенно вливают в него разведенный медный купорос. Помешивают не прекращая.

Приготовление 5-% раствора медного купороса

Приготовленная смесь с содержанием медного купороса в 5 % называется «выжигающей». Ее используют, когда необходимо провести обеззараживание всей площади садового участка. В основном обработка 5% раствором медного купороса приходится на осень. После такой обработки моментально устраняется плесень и вызвавшие болезнь микроорганизмы.

После обработки раствором медного купороса в 5 %, землю используют для посадок не ранее, чем через 1 год.

Процесс приготовления раствора:

 • Процесс приготовления раствора аналогичен вышеописанным. Сначала отдельно делают раствор с добавлением извести (500 гр на 1/2 л воды, после чего доливают до 4 литров водой).
 • Отдельно делают раствор с купоросом меди в количестве 500 мл на 1/2 л воды, доливая до 5-ти л воды. Настаивают полчаса, после чего соединяют оба раствора в один, вливая осторожно солевой раствор в известковый.
 • Жидкость используют только свежеприготовленной. Это нужно сделать на протяжении 5-ти часов.

Когда проводить обработку медным купоросом

Сернокислая медь помогает при поражении растений такими болезнями:

 • парша;
 • антракноз;
 • фитофтороз;
 • милдью;
 • гниль;
 • курчавость;
 • мучнистая роса.

Препарат также отлично помогает от тли, плодожорки, гусеницы, цветоеда и других насекомых вредителей.

Обработку проводят 2 раза для большего эффекта, соблюдая интервал в 21 день.

Обработки проводят в зависимости от времени года (весна, осень, лето).

Применение медного купороса весной

С наступлением весны начинают проводить опрыскивания медным купоросом (1-%). На 1 литр воды берут 10 гр вещества. Проводят обработку до распускания первых листочков. Опрыскивать начинают от температуры в +5 градусов.

Также по весне проводят обработку саженцев, применяя слабый раствор купороса меди с содержанием в 1-%. Корешки помещают на минуту в раствор, после чего промывают под проточной водой.

Для ускорения прорастания семяна замачивают в смеси с концентрацией в 2-%.

Весной проводят дезинфекцию грунта за 30 дней до предполагаемого посева. Достаточно 1 раза в 4 – 5 лет. Используют раствор с концентрацией от 2-х до 5-ти %. 10-ти литров рабочего раствора достаточно для обработки 1 м2.

Обработка растений медным купоросом летом

В целях защиты от вредителей, заболеваний обрабатывают летом на этапе формирования плодов.

Применяют растворы:

 • для проведения опрыскивания плодовых деревьев — раствор (0,5-1%-ный) против насекомых вредителей, в том числе тли;
 • раствор (1 – 2%-ный) устранит нашествие майских жуков и поможет сохранить в целостности ягодные культуры.

Садовые культуры опрыскивают за 14 – 21 день до снятия урожая.

Медный купорос: применение в садоводстве осенью

Осенняя обработка медным купоросом проводится в целях приготовления к зимовке. Для каждой культуры – своя норма расхода. Например, для кустарников винограда требуется жидкость с концентрацией в 5%. Обработка проводится после прохождения листопада.

Фото инструкции по применению медного купороса

После уборки урожая клубника (и другие ягодные культуры) обрабатываются свежим раствором. Достаточно всего 3 гр на 10 литров воды.

Обработка земли после сбора урожая, в целом такая же, как при посадке культур. Норма расхода на 1 м2 – 1 гр.

Перед зимним периодом проводят дезинфекцию для устранения насекомых – вредителей и бактерий.

Кратко о том, как опрыскивать медным купоросом. Здесь есть некоторые особенности.

Лучшее время для обработки – раннее утро или поздний вечер, когда уже нет прямых солнечных лучей. Для удобства применяют пульверизатор, равномерно распыляя вещество по растению.

Медный купорос: применение в садоводстве и на огороде для отдельных растений

Теперь более подробно о том, как применять медный купорос для каждой отдельной культуры.

Медный купорос от фитофторы на помидорах

Томаты – особенно чуткие культуры к обработке веществами с медью в составе. Нужно очень осторожно применять медь в работе с ними. Достаточно слабой концентрации в 0,2%.

Для проведения обработки помидоров медным купоросом готовят следующий раствор: хозяйственное мыло (200 гр) измельчают на терке и разводят горячей водой. В банке из стекла отдельно растворяют медный купорос в количестве 20 гр. Тщательно помешивают палочкой из натурального материала (например, дерева). Фунгицид постепенно вливают в раствор с мылом и разбавляют водой до объема в 10 литров.

Фото инструкции по применению от производителя

Схема опрыскивания томатов медным купоросом:

 • Первое опрыскивание проводят спустя 7 дней после высадки помидоров в открытый грунт или теплицу.
 • Далее ориентируются на погодные условия: при засушливом лете, не опрыскивают до первых холодов в августе. Достаточно только проводить профилактику простым Фитоспорином. Когда лето выдалось прохладным, сырым, обрабатывают системно с интервалом в 10 — 12 дней.

Погода должна быть без осадков и без ветра.

Как приготовить раствор медного купороса для обработки теплицы — видео

Медный купорос для огурцов

Медный купорос для огуречной культуры применяют на всех этапах агротехники. На 100 гр сульфата меди требуется количество воды в объеме 500 – 700 мл. Температура воды должна быть не ниже 40 – 50 градусов. Сначала разводят в небольшом количестве воды в пластиковой емкости. После доливают до 10-ти литров холодной водой, прежде, пропуская через фильтр.

Есть несколько этапов обработки.

Обработка посадочного материала, то есть огуречных семян. Нужно провести их обеззараживание, для чего материал для посева замачивают в 2-х % растворе и оставляют на время от 8-ми до 9-ти часов. Такая процедура ускорит появление всходов.

Подготовка места для посадки (и на открытых, и на закрытых участках). Прежде всего, это обеззараживание почвы. За 7 дней до внесения семян проводят полив раствором (3-%). На 10 литров воды берут 300 гр вещества.

Такие обработки значительно ускорят и улучшат качество плодов.

Обработка картофеля медным купоросом

Для обработки картофельной культуры медным купоросом можно применять один из представленных растворов.

1-ый вариант

На 10 литров воды берут ст. ложку сульфата меди и растворяют в воде. Вода окрасится в синий цвет. Дополнительно вносят перманганат калия и борную кислоту (в количестве ст. ложки и того и другого). Клубни помещают в сетку во избежание повреждений всходов и в раствор примерно на четверть часа. После того как достали картошку из раствора, посыпают древесной золой.

2-ой вариант

Более насыщенная по количеству ингредиентов смесь. Ее применяют для проращивания плодов, не только для обеззараживания.

Для приготовления берут ведро с горячей водой и вносят следующие вещества:

 • карбамид – 40 гр;
 • марганцовка – 1 гр;
 • сульфат меди – 5 гр;
 • борная кислота – 10 гр;
 • суперфосфат – 60 гр.

Тщательно перемешивают и ждут остывания смеси. Полчаса выдерживают клубни в растворе, после чего высушивают для дальнейшего проращивания. Данный состав хорошо дезинфицирует и стимулирует рост картофеля.

3-ий вариант

Емкость заполняют горячей водой, добавляя медный купорос в размере 3 ст. ложек. Тщательно размешивают, после чего соединяют с холодной водой в другой емкости. В отдельную баночку вносят 4 ч. л. марганцовки и перемешивают, вливая в ту же емкость, что и медный купорос. Борную кислоту (ч. л.) также размешивают отдельно и вливают в общую емкость.

Отдельно готовят вытяжку из древесной золы. Ее нужно настоять от 2-х до 3-х суток в банке с горячей водой. Периодически нужно перемешивать содержимое. По истечении времени вливают в общий раствор и помещают клубни до образования глазок размером в 3 мм.

Достаточно выдержать клубни на протяжении всего 30 минут и просушить. В 10-ти литрах можно обработать 3 ведра клубней.

Медный купорос для обработки деревьев: яблони, груши и других

Обрабатывают плодовые деревья, чаще всего, опрыскиванием и желательно более легким.

Есть средние нормы расхода вещества на 1 деревце (во внимание принимается и возраст растения):

 • для обработки 3-х летнего деревца требуется раствор медного купороса в количестве 2-х литров;
 • когда деревце начинает ветвиться после 3-х – 4-х лет, берут большее количество раствора в объеме 3-х литров;
 • деревце, достигшее возраста от 4-х до 6-ти лет, с уже четко оформленной кроной, требует количества раствора в размере 4-х литров;
 • плодоносящее дерево обрабатывают 6 литрами.

Параллельно в открытом грунте проводят обеззараживание почвы (на 1 м2 берут 2 литра раствора 3 – 5%).

В теплице используют слабый раствор (0,5 – 1%).

Теперь подробно о том, как развести медный купорос для деревьев.

В емкость из пластика или эмали, чтобы избежать процесса окисления, вносят 500 мл раствора, после чего разбавляют водой в пропорции 1:1. Вода должна быть горячей, примерно 50 градусов. В холодной воде кристаллы соли растворяются плохо. Все тщательно перемешивают, после чего доливают в ведро остальные 9 литров воды.

Обработка плодовых деревьев медным купоросом — видео

Для защиты от вредителей и заболеваний

Медный купорос отлично зарекомендовал себя как отличная защита от вредителей и заболеваний. Проводят опрыскивание либо в самом начале весеннего периода, либо в конце осени. Такая процедура устраняет примерно 2/3 личинок, взрослых насекомых-вредителей, бактерии, вызывающие заболевания.

Высаживая саженцы, прежде проводят обработку в целях предупреждения болезней системы корней от грибка и бактерий. Для этого делают раствор с низким содержанием медного купороса (1%) и не более, чем на 5 минут помещают в него корни. Дольше обозначенного времени держать не стоит, чтобы не сжечь корни.

Обработка винограда медным купоросом

Отдельно стоит сказать об обработке сернокислой медью виноградника.

Здесь она уместна практически всегда, на любом этапе развития культуры:

 • в самом начале весны, когда лоза находится в спящем состоянии (это особенно актуально для юга);
 • в вегетационный период;
 • перед самым укрытием на зиму поздней осенью, после опадания листьев;
 • для обработки повреждений, срезов, трещин;
 • для защиты черенков от образования плесени во время продолжительного хранения.

Обработка черенков винограда медным купоросом всегда актуальна. Процедура необходима, чтобы не образовывалась плесень. Перед тем как отправить черенки на хранение, проводят опрыскивание сернокислой медью (4%) в расчете 40 гр на 1 литр воды. В качестве альтернативного метода можно просто окунуть в приготовленный раствор и подержать в нем 15 минут.

Периодически нужно осматривать черенки на наличие плесени. Убрать ее просто: смочить ватку в растворе, приготовленном из ч. ложки медного купороса на 1/4 литра воды.

Обработка винограда весной после открытия кустов — видео

В качестве дезинфекции ран делают прижигающий раствор с содержанием вещества (3-%). На 1 л воды берут 30 гр средства.

В основном опрыскивание приходится на период ранней весны, когда на виноградных кустарниках еще не начали формироваться листья, завязи, а также молодая лоза. Осенью проводят обработку после того, как собран весь урожай.

Непосредственно в момент обработки определяется климатическими условиями той или иной области. В южной части страны опрыскивают 15 – 16 марта. К этому сроку, как правило, лоза трогается в рост. После 15 – 16 октября также можно проводить обработку. В этих целях применяют раствор (3-%). На 10 литров воды требуется 300 гр вещества.

На севере страны обработку проводят позже, когда с кустарника убирают укрывной материал. Предпочтительно проводить обработку еще до того, как появится первые зеленые листики, чтобы не обжечь их.

Следующую обработку винограда рекомендуют проводить бордоской жидкостью. В ней содержится меньшее количество кислоты. Время обработки приходится на время, когда начинают набухать почки и появляться первые цветочки.

Перед обработкой виноград осматривают на наличие поражения вредителями, а также наличие заболеваний. Все обнаруженные пораженные части сразу же убирают, например, зараженные листья. Особенно важно очистить такие части растений в весенний период, потому что после зимовки с внутренней стороны листьев можно обнаружить множество вредителей.

Перед проведением опрыскивания под виноградом делают перекопку грунта.

В летнее время сульфат меди в чистом виде не применяют, потому что к этому моменту лоза уже плодоносит. Вместо него можно применять бордоскую смесь, за 30 дней до сбора урожая.

Медный купорос для роз и других садовых цветов

Кусты роз радуют нас своей красотой во время цветения, но они страдают от множества заболеваний и вредителей. В профилактических целях рекомендуется обязательно обрабатывать розы весной медным купоросом.

Период обработки: с марта по апрель, еще до того как распустятся почки. На 10-ти литровое ведро берут 100 – 150 гр сульфата меди. Вода должна быть чуть теплой.

Перед процедурой обработки роз медным купоросом весной делают санитарную обрезку. Когда устоится теплая погода, вносят подкормки и проводят полив.

Проводится обработка кустов роз и после снятия зимнего укрытия. Подойдет и бордоская жидкость в количестве 100 гр на 10 литров воды.

Раствором сульфата меди (100 гр на ведро) обрабатывают и поврежденные стебли растения (причиной этого часто является неправильное укрытие).

Весенняя обработка роз медным купоросом — видео

Опрыскивание смородины медным купоросом

В целях дезинфекции проводят обработку корней и листовой кроны. В качестве профилактики всегда рекомендуется проводить опрыскивание площади непосредственно под кустарником. Перед проведением опрыскивания убирают все листья, ветки и заделывают повреждения при их наличии.

Непосредственно для обработки смородины до раскрытия почек применяют раствор (3%), соединяющий в себе медный купорос и известь.

На взрослый кустарник уходит примерно 1,5 литра раствора. Во время опрыскивания нужно тщательно следить, чтобы происходило равномерное покрытие участка раствором.

Меры предосторожности

Как уже отмечалось выше, медный купорос имеет 4-ый класс опасности. Токсичен для человека и растений при превышении указанной в инструкции дозировки, а также в случае попадания внутрь организма (посредством дыхательных путей или ЖКТ). Даже незначительное количество вызывает отравление.

При работе с сульфатом меди необходимо соблюдать меры предосторожности:

 • надевать респиратор, перчатки, очки;
 • не обрабатывать цветущие растения, а также не применять при высокой плюсовой температуре от 30-ти градусов;
 • использовать только специально предназначенную для раствора посуду;
 • после проведения обработки проводят соответствующие гигиенические процедуры.

При работе с сернокислой медью необходимо соблюдать осторожность и быть внимательным, чтобы средство не попало на поверхность кожи. Если это произошло, нужно немедленно промыть этот участок проточной водой.

Совместимость медного купороса с другими средствами

Медный купорос не рекомендуют совмещать в растворах со средствами для борьбы с вредителями, в которых содержатся органические соединения фосфора, а также препаратами, которые подлежат разложению в щелочи.

Аналоги медного купороса — чем можно заменить

На данный период времени есть препараты – аналоги медного купороса:

 • Оксихом действует и на поверхности листовых пластин, и проникает глубоко в ткани растения;
 • Абега – Пик в составе с хлорокисью. Работает исключительно на поверхности листьев. Кислотность нейтральная. Не соскальзывает с листовой пластины, а потому не требует дополнительных средств для лучшего закрепления;
 • Купросат оказывает то же самое действие, только в более удобной форме – продается в суспензии;
 • ХОМ содержит в своем составе меди хлорокись. Можно использовать на любом этапе заболевания. Кислотность нейтральная. В сочетании с другими пестицидами показывает себя лучше, чем предшественник.

Это основные препараты, которые можно смело применять в качестве заменителей медного купороса.

Вопросы садоводов

Для чего нужен медный купорос?

Медный купорос применяют для профилактики и лечения заболеваний садовых культур, вызванных грибком или патогенными микроорганизмами (милдью, мучнистая роса, антракноз и другие). Хорошо справляется с некоторыми насекомыми – вредителями, в том числе, уничтожая и личинок.

Кроме этого, медный купорос используют как внекорневое удобрение. Чаще всего на торфяных и песчаных грунтах.

Зарекомендовал себя как отличный антисептик от гнили и плесени.

Можно ли обрабатывать томаты медным купоросом?

Да. Можно.

Сколько медного купороса в ложках: чайной и столовой?

В 1 ст. ложке – 16 гр;
в 1 ч. ложке – 5 гр.

Когда можно обрабатывать яблони медным купоросом?

Яблони обрабатывают осенью, весной и летом.

Вреден ли медный купорос для человека?

Препарат относят к 4-му классу опасности, то есть «малоопасный». При условии соблюдения дозировок и правил работы с ним, он действительно не приносит вреда. Однако при попадании внутрь организма даже незначительного количества вещества, может привести к острому отравлению. При работе с препаратом нужно обязательно использовать защитный инвентарь.

Можно ли обрабатывать капусту медным купоросом?

Да. Капустную культуру можно обрабатывать медным купоросом. Например, на стадии рассады при обнаружении заболевания проводят опрыскивание раствором сернокислой меди. Для его приготовления в 10 литрах воды растворяют 1 ст. л. вещества. При необходимости проводят повторную обработку спустя 21 день.

Какой цвет у медного купороса?

Медный купорос имеет насыщенный голубой цвет.

Можно ли обрабатывать розы медным купоросом?

Розы можно обрабатывать медным купоросом при наличии вредителей и болезней, а также в качестве профилактики.

Медный купорос: отзывы о применении средства в садоводстве

Источник: osemenah.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.